Ordenssällskapet Apis

Ordenssällskapet Apis är en sammanslutning för studenter i Lund som efter den 1 juni 1996 har innehaft post som presidial vid någon av Lunds universitets studentkårer, kårernas samarbetsorgan eller som kårbildare efter den 1 januari 1995.

Hem
Information
Ordenssidor
Kontakt